logo
Svět není tak dramatický, jak vypadá. (FAKTOMLUVA, Hans Rosling)
Aktuálně:
 • V Londýně se sešlo 670 tisíc Britů, demonstrovali za referendum o brexitu!
 • Newyorští taxikáři vyměnili osmiválcové sedany za japonské hybridy!
 • EK nabídla Británii prodloužení přechodného období!
 • EU má v Česku čím dál větší podporu. Brexit působí jako varování!
 
Nabídka
Investiční doporučení *
Blog
Ceník

Průvodce

eProdukt ke stažení zdarma zde  Otevírací heslo "dower".

Ceník služby Investiční doporučeníDůležité upozornění na zásadní změny realizované postupně v říjnu 2018!!!

Přehled aktuálních akciových doporučení 
(doporučení se aktualizují průběžně 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a 365 dní v roce tak, aby aktuálně a reálně reagovala na nové fundamentální, technické nebo jiné informace)

Důležité upozornění!
Aktuálně zpřesňujeme nástroje technické analýzy. Na zásadní změny vás průběžně upozorňujeme/budeme operativně upozorňovat.

Změny od října/listopadu 2018
Už přes dva roky nabízíme v DOWER-D druhou formu investičních doporučení. Za tu dobu jsme nabyli další cenné zkušenosti. Také díky vám, našim klientům. Děkujeme za všechny zaslané poznámky, připomínky i kritiku. Je tedy čas na další vylepšení služeb.

Co opouštíme a co postupně chystáme?
 1. Hlavní změnou je opuštění každodenních hodinových, denních, týdenních a měsíčních predikcí v dosavadní formě. Čas a zkušenost ukázaly, že taková doporučení jsou již v dnešní době "plné elektroniky" přežitá. Investoři investující ve velmi krátkodobých intervalech, hodinových a denních, ale často i týdenních už používají vlastní elektronické nástroje a naše doporučení k nim přicházely pozdě. To ovšem neznamená, viz dále, že každodenní doporučení nabízet nebudeme. Naopak, ovšem ve formě, která lépe reaguje na nové skutečnosti a události. I proto ponecháváme v platnosti naši dosavadní "červeno-zelenou" tabulku, jenom jí dáváme nový reálnější obsah.
 2. V prvních třech sloupcích tabulky "Aktuální doporučení" budou převládat neutrální šedá doporučení. Pokud se ovšem objeví závažný důvod vyžadující okamžitou pozornost, objeví se v "záplavě šedi", ať už ve sloupci "Hourly", Dailly", Weekly" příslušný alarm podle časové důležitosti. Ať už pozitivní (Buy nebo Strong Buy) nebo negativní (Sell nebo Strong Sell). Nebudeme tedy zákazníky zatěžovat, resp. zdržovat stereotypními doporučeními. Důležitá změna je vidět na první pohled.
 3. Posiluje vliv čtvrtého, pátého a šestého sloupce.
 4. Monthly. Sloupec v krátkodobém časovém horizontu do jednoho měsíce přihĺíží především k doporučením technické analýzy, Bollingerovým pásmům a dalším indiktorům technické analýzy.
 5. General. Sloupec koreluje se sloupcem Poznámka a vyjadřuje dlouhodobější doporučení v časovém horizontu  tří až pěti měsíců a delším. Relevantní políčko může být př vyšším ratingu vyplněno i šedě v případě, že se jedná o zvláštní důvod, který je vysvětlen v Poznámce. Například brzý odchod emise z BCPP.
 6. Poznámka je zásadním způsobem doplněna. Úvodní číslo charakterizuje doporučovaný rating v  rozmezí od 1,0 do 5,0 jako ve škole. Krajní hodnota 1,0 prezentuje Strong Buy a krajní hodnota 5,0 Strong Sell. Hodnota okolo 3,0 reprezentuje Hold, držet.
 7. Doporučení se aktualizují průběžně 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a 365 dní v roce tak, aby aktuálně a reálně reagovala na nové fundamentální, technické nebo jiné informace.

Poznámka: Tento manuál budeme postupně upravovat a doplňovat, nejpozději do 27.10.2018, tak aby byla nová forma doporučení dostupná od 1.11.2018. Do té doby se bude prolínat stará a nová forma doporučení.


Komentář k poznámkám:

Ve druhé polovině října 2018 jsme přistoupili k zásadní úpravě Aktuálních doporučení. Sloupec Poznámka dostal nový a především důležitější význam. Především se v Poznámce objevuje, od října 2018 napořád, hned na začátku textu Poznámky hodnota doporučovaného ratingu. Vyjadřuje investiční názor DOWER-D, který vychází ze všech relevantních tuzemských a zahraničních zdrojů, například komentářů na portálu Kurzy.cz, Investing.com, Yahoo finance, agentury Bloombeg a dalších zdrojů, včetně, samozřejmě, informací samotných firem.
Hlavní odladění je již za námi, nicméně očekáváme ještě nějakou kratší dobu, nejspíš do konce roku 2018, další ladění a zdokonalení naší nabídky.

Zvláštní poznámky a komentáře ke konkrétním emisím, pokud již nejsou uvedeny v textech k nim, budou uváděny v této části investičního doporučení samostatně a budou na rozdíl od dosavadní praxe velkým písmenem, tedy nikoli jako dosud číslem, na konci poznámky.
 
Průvodce bude po dokončení všech změn a úprav do konce listopadu 2018 nahrazen novým!
 
PRŮVODCE MANUÁLEM "INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ" ANEB JAK SE NEZTRATIT V ZÁPLAVĚ INFORMACÍ?


Úvod


Neznalost, nevědomost a nedostatek informací stojí proti nám. Některé  z nás připravily o úspory, o peníze i o majetek, někdy ohrozily i naše zdraví. V této sekci nebudeme čtenářům nabízet nějaký ucelený návod života s penězi, případně bez peněz. Naopak. Budeme nabízet aktuální vysvětlení i těch nejobyčejnější problémů a, budete-li mít zájem, i navrhovat řešení. Začneme tím, jak pracovat s naším produktem "Investiční doporučení", resp. z jeho konkrétním výstupem "Aktuální doporučení". Přidáme témata s tímto hlavním tématem související a postupně budeme přidávat další.

Vzdělávání

Někdo vystačí se svými zkušenostmi. Takové čtenáře obtěžovat nebudeme. Někomu postačí vysvětlení, jak se orientovat v našem produktu "Investiční doporučení". A jiní budou požadovat více. Těm poradíme. Různými formami. Od osobní elektronické komunikace až po uspořádání seminářů. Webináře "moc nemilujeme". Domníváme se, že investování a finanční otázky jsou natolik "intimní záležitostí" každého z nás, aby jim byl věnován osobní přístup "z očí do očí", než aby se "scrvkly" do neosobního postoje, jakým webinář bezesporu je. V minulosti jsem měli dobré zkušenosti například se vzdělávacími kurzy pro zaměstnance firem i širší publikum těchto firem.
Preferujeme především elektronickou-emailovou komunikaci. Nabízíme ovšem i výukové kursy pro skupiny, případně i jednotlivce. V těchto případech za studenty zajíždíme a garantujeme odborný výklad. Sami kursy neorganizujeme. Tento typ výuky je vhodný především pro odborné ekonomické, manažerské, živnostenské a jim podobné školy. Navazuje přitom na více než dvacetileté zkušenosti DOWER - D.

Investiční doporučení

Poslední produkt DOWER-D je v zásadě velmi jednoduchý, intuitivní a přehledný. Opustil spoustu grafů, které nabízel předcházející produkt a nabízí klientům už jenom výsledky. Ty jsou zpracovávány průběžně na základě studia celkem asi 50 indikátorů technické analýzy, dat fundamentální analýzy s přihlédnutím k osobním, více než dvacetiletým zkušenostem DOWER-D. V žádném případě ale nejsou nabízená doporučení absolutní a nikdo, ani DOWER-D, ani jiná poradenská firma nemůže tvrdit, že se jedná o stoprocentní platnost doporučení. Mají však pro investory vysokou vypovídací schopnost. Zodpovědnost konečného investičního rozhodnutí leží však vždy na bedrech samotného investora. Pokud poradce tvrdí něco jiného, není to pravda.

A nyní už k vysvětlení podstaty samotného produktu.


Pozor - UKÁZKA!

Přehled aktuálních akciových doporučení
(hodinových, denních, týdenních a měsíčních a aktuální generální doporučení)

Název Hourly Daily Weekly Monthly General Poznámka Graf
ČEZ Neutral Strong Buy Buy Strong Sell Neutral   graf
ERSTE GROUP BANK Neutral Strong Buy Strong Buy Strong Buy Neutral   graf
FORTUNA Strong Sell Neutral Neutral Neutral Strong Sell   graf
KOFOLA ČS Strong Sell Strong Sell Strong Sell Neutral Strong Sell   graf
KOMERČNÍ BANKA Strong Buy Buy Strong Sell Strong Sell Strong Buy   graf
MONETA MONEY BANK Strong Buy Strong Buy Strong Buy Strong Buy Strong Buy   graf
O2 C.R. Neutral Strong Buy Strong Buy Strong Buy Neutral   graf
PEGAS NONWOVENS Strong Sell Strong Buy Strong Buy Strong Buy Strong Sell   graf
PHILIP MORRIS ČR Neutral Sell Neutral Strong Buy Neutral   graf
UNIPETROL Neutral Strong Buy Strong Buy Strong Buy Neutral   graf
VIG Neutral Buy Strong Sell Strong Sell Neutral   graf


Komentář:
Rozhodovací tabulka má 8 sloupců:
 1. Název. V něm jsou uvedeny sledované akcie. Kliknutím na název akcie se rozkryjí podrobnosti o konkrétním titulu.
 2. Hourly.Časový horizont, ve kterém a na který se doporučení vydává. Hodina. Běžně se moc nepoužívá. Je vhodný pro tradery, ale ti používají jiné nástroje. Většinou Japonské svíce.
 3. Daily. Jednodenní časový horizont v hodný pro krátkodobé obchodování do jednoho týdne.
 4. Weekly. Týdenní časový horizont vhodný pro obchodování do jednoho měsíce.
 5. Monthly. Něsíční časový horizont vhodný pro střednědobé obchodování v déle 3 až 5 něsíců.
 6. General. Univerzální pohled na sledovanou akcii.
 7. Poznámka.Sloupec se používá v případech, kdy konkrétní akcie nebo skipna akcií vyžaduje zvláštní vysvětlení či doplnění. Jako odkaz se používají čísla, jejichž vysvětlení se nachází pod tabulkou.
 8. Graf. Kliknutím na tuto ikonku se zobrazí graf zvolené akcie. DOWER-D si vyhražuje právo používat ty grafy, které bude na základě svých zkušeností v daném období považovat za nejvhodnější.

Z pohledu dalšího porozumění investičním/aktuálním doporučením je nutné dobře vnímat i jednotlivé buňky v tabulce,ve sloupcích 2 až 5.

 • Strong Buy. Sytě zelené doporučení signalizuje silné doporučení akcii kupovat
 • Buy. Zelené doporučení signalizuje doporučení kupovat.
 • Strong Sell.Sytě červené doporučení signalizuje silné doporučení prodat.
 • Sell. Červené doporučení signalizuje doporučení prodat.
 • Neutral. Nesignalizuje žádné z výše uvedených doporučení.

V grafech je bílou tečkovanou čárou vyznačen 200denní klouzavý průměr (200DMA)


JAK JE TO S DOPORUČENÍMI A TIPY


Pár základních pravidel o úspěšném investování

Pokud nejsme v oboru investování zkušenými praktiky nebo profesními odborníky je vhodné používat služeb investičních poradců, burzovních analytiků, makléřských firem, obchodníků s cennými papíry a podobně. Jenže jejich rady se často i diametrálně liší. Co s tím?

Především je nutné si uvědomit, že při jakémkoliv doporučení se vždy jedná spíš o možný budoucí vývoj neboli trend, a ne o jistou předpověď budoucnosti. Je proto nutné si uvědomit časovou hodnotu každého doporučení.

Každá renomovaná burzovní analytická kancelář se bojí o svou pověst. Proto nejdříve trend objeví, ověří, potom konzultuje a nakonec publikuje. Děje-li se zveřejnění v novinách a časopisech, ztrácí se další čas technickými možnostmi periodika. Tak se může stát, že v okamžiku zveřejnění investičního tipu je už "karavana pryč". Proto DOWER-D preferuje internet.

Vedle výše zmiňovaných obecných rysů každého investičního tipu platí i nepsaná a zkušenostmi ověřená pravidla. Zde jsou některá z nich:
 • Pokud se akciový trh nachází v býčí (rostoucí) fázi, obvykle nám nehrozí bezprostřední nebezpečí. Pokud ovšem trh klesá v medvědí fázi, padají obvykle ceny tří ze čtyř akcií!

 • Když tlupa zlodějů přepadne dům, sebere všechno. Jinými slovy: když kurs akcie stoupá, tak stoupá a když padá, tak padá. A proto: nebojujte až do konce, nebuďte nenasytní a zavčas (někdy dočasně i se ztrátou) prodávejte!

 • Na předcházející pravidlo navazuje podobné: co se zdá být vysoko a drahé, to bude ještě výš a ještě dražší a naopak co je nízko a levné, to bude ještě níž a ještě levnější!.

 • Minimální perioda "rozumného obchodování" je 40 obchodních dnů, většinou však bývá delší. Obchodování "ze dne na den", tzv. daytrading je o něčem jiném a řídí se také jinými pravidly.

 • Objemy obchodů výtšinou předchází cenu.


  Bez informací, vzdělávání se a zkušeností lze na akciovém trhu vydělávat jen velmi obtížně. Vezmeme-li to opravdu zběžně, měli bychom posuzovat přinejmenším tyto faktory:

 • ziskovost zvoleného titulu, alespoň za tři poslední roky

 • výplatu a výši dividend

 • výhled vývoje odvětví, ve kterém vybraná společnost působí

 • privatizační očekávání (tento vliv už doznívá)


Jak rozumět řeči analytiků?


Jazyk burzovních profesionálů bývá často velmi lstivý. Jak máme správně chápat "běžná" slova, jako například overweight, buy nebo outperformer?

Jednotný klíč není. Firmy totiž používají jednak zcela odlišné výrazy pro stejný jev a jednak různou interpretaci pro stejná slova. První rozdíl je například už v časových horizontech, které se rozprostírají od dvou či tří měsíců do dvou let. Hodnocení také mohou být buď absolutní nebo relativní. Absolutní hodnocení jsou taková, kdy experti predikují absolutní potenciál kursu akcie. Relativní hodnocení jsou taková, kdy je daná predikce vázána na nějakou srovnávací hodnotu, například k indexu.

Podívejme se nyní, jak ke slůvkům přistupují nejznámější finanční instituce?


Absolutní hodnocení nabízí například Merrill Lynch nebo Citigroup:


Merrill Lynch

Buy: Akcie dosahuje celkového růstu (jak kurs akcie, tak dividenda) ve výši nejméně 10% u akcií s nízkou a střední volatilitou a nejméně 20% u akcií s vysokou volatilitou
Hold: Akcie dosahuje celkového růstu mezi 0 až 10%
Sell: Akcie klesá
Časový horizont : 12 měsíců
Poznámka: Riziko volatility banka určuje podle interního klíče.


Citigroup
Buy: Akcie dosahuje celkového růstu (jak kurs akcie, tak dividenda) ve výši nejméně 10% u akcií u nízkého rizika, 15% u středního rizika, 20% u vysokého rizika a nejméně 35% u spekulativních akcií
Hold: Akcie dosahuje celkového růstu mezi 0 až 10% u nízkého rizika, 0 až 15% u středního rizika, 0 až 20% u vysokého rizika a 0 až 30% u spekulativních akcií
Sell: Akcie klesá
Časový horizont : 12 měsíců
Poznámka: Banka sam rozhoduje, které firmy mají nízké (L), střední (M), vysoké (H) a spekulativní (S) riziko


Relativní hodnocení nabízí například JP Morgan nebo HypoVereinsbank:
 

JP Morgan
Overweight: Akcie přesahuje průměrný celkový výnos akcií, které analytikové sledují; nebo jinak: investiční doporučení "overweight" znamená, že akcie by měla hrát v portfoliu investora větší roli, než je podíl v "benchmarkovém" indexu, v ČR v indexu PX
Neutral: Akcie dosahuje stejného průměrného celkového výnosu jako akcie, které analytikové sledují
Underweight: Akcie má menší než průměrný celkový výnos akcií, které analytikové sledují
Časový horizont : 6 až 12 měsíců

HypoVereinsbank
Buy: Akcie se vyvíjí o 10% lépe než Euro Stoxx a při absolutním hodnocení vykazuje pozitivní vývoj
Outperform: Akcie se vyvíjí o více než 5% lépe než Euro Stoxx; nebo obecněji: investiční doporučení "outperform" se vydává v případě, že se kurz titulu bude vyvíjet lépe než celý (ten který) akciový trh 
Neutral: Akcie se vůči Euro Stoxx vyvíjí v rozmezí +5 až -5%
Underperform: Akcie se vyvíjí o více než 5% hůře než Euro Stoxx
Sell: Akcie se vyvíjí o více než 10% hůře než Euro Stoxx a také při absolutním hodnocení vykazuje negativní vývoj.
Časový horizont : 6 až 9 měsíců


Ratingová stupnice ratingové agentury Standard & Poor´s

Označení stupně

 Výše rizika

   
 AAA  AA+  AA  AA-  A+  A  A-  minimální až nízké
 BBB+  BBB BBB-  BB+  BB  BB- B+  B  B-   střední až vysoké
 CCC+  CCC  CCC-  CC  C  CI  D  velmi vysokéPřipomínky k webu, jak je přinesl život a jak byly komentovány v Glosách:

Jak je to s aktualizacemi? | 15.09.2016 11:53

To je častá otázka a návštěvníci, kteří sledovali náš web v minulosti žehrají, že dříve stačilo kouknout vpravo nahoru a bylo to jasné. Svým způsobem ano, ale dnes už to nestačí, Základní "uzávěrka" je konána po ukončení obchodování na pražské burze a dodání dat z obchodování. Většinou tedy někdy v době od 17:30 do 18:30 hod obchodního dne. Když jsou všechny analytické  činnosti ukončeny (začínají ovšem už v průběhi odpoledne) je datum uzávěrky oznámeno v sekci "Akcie online" vlevo dole vedle rotujících vybraných grafů nejzajímavějších akcií dne. Některá "horká" doporučení - většinou hourly a daily - jsou nabízena i v průběhu dne.


Poznámka ke Grafu dne! | 15.09.2016 11:38

V této sekci pravidelně návštěvníkům nabízíme aktuálně  zajímavé grafy. Indikátory v nich použité se mění podle okolností a aktuálnosti. O indikátorech se dozvíte víc v našem eProduktu, který si můžete zadarmo stáhnout v sekci "Průvodce" nebo "Investiční doporučení/Objednávka služby investiční doporučení".

Proč už nejsou v Investičním doporučení grafy? | 17.09.2016 12:33

Tedy přesněji, proč jich je tak málo? Na to se nás celý týden po zveřejnění zrekonstruovaného webu Dower.cz často ptáte. Než odpovíme dovolte pár slov do vlastních řad. Přes 20 let doporučujeme našim klientům investiční doporučení. Jejich podstatu tvořily v minulosti grafy a fundamentální informace. Máme tudíž k tomuto tématu co říci.

A teď k vlastní odpovědi. Protože předkládání spousty grafů a fundamentálních informací je bezbřehý alibismus! Autor doporučení navozuje atmosféru odbornosti a kvalitních znalostí, ale v podstatě se jen zbavuje zodpovědnosti. Vždyť jsem vám to (grafy umožňují lecjaký výjklad) říkal...! A je ze zodpovědnosti ven. Konkrétní doporučení jsou mnohem riskantnější. Autor doporučení se musí všemi informacemi nejdříve sám prokousat, vzít na sebe zodpovědnost a pak doporučit konkrétní postup: prodat, koupit, nedělat nic! To chce odvahu!

Změny Investičních doporučení! |17.09.2016 13:11

V Průvodci je popsána "cestovní mapa" denní tvorby investičních doporučení. Jenže  šedá je teorie a zelený je strom života. Může se tedy přihodit, a poměrně často se to i stává, že v době kdy se na příslušném trhu, v našem případě například na pražské burze,se změní investiční podmínky. Na trhu i u konkrétního titulu (například havárie ve firmě, atp.). Nebo jiný příklad. Některé tituly se obchodují na více trzích, Erste Bank, VIG, ČEZ a další. To může, někdy i výrazně - arbitráže, ovlivnit obchodování na BCPP.  Pak je nutné reagovat. Velmi často ke změnám dochází o víkendu, kdy investoři přijímají nová strategická investiční rozhodnutí, Na to vše je nutné reagovat - a Investiční doporučení reagují!


ČEZ, Buffett a opouštění portfolia! | 07.12.2016 15:32

S potěšením jsme přijali "hozenou rukavici" v diskuzi v posledních dvou glosách. Jeden z diskutujících, který "vidí" do "barevné tabulky" nám v emailu napsal: "Nechci zveřejňovat velký rozpor mezi Vaším aktuálním doporučením pro ČEZ (kde je Strong Sell od Hourly až po General) a Vašimi slovy z dnešní glosy: "...zatím trpělivost s ČEZ neztrácejme! ... s Vaším jasným vysvětlením proč. Což super Strong Sell neodpovídá. Spíš naopak." Za názor děkuji, bojím se vlka nic. O rozpor se ale nejedná. Vysvětlím.


V Česku je pořád ještě málo lidí, kteří investování doopravdy rozumí. Vím, že se teď na mne snese příval nehezkých slov a možná i urážek o mé investiční negramotnosti, ale opravdu to tak je. Tak to za a). Důležitější je ale za b).

"Děkan Wall Streetu" Ben Graham, učitel Warrena Buffetta, své žáky učil tomu, že investoři do obchodní společnosti část společností (danou počtem jejich akcií) kupují, ale spekulanti na akciových trzích jen "hrají". To je důležité. V Česku v drtivé většině převažují spekulanti. Nic proti nim, ale investoři to nejsou. Investoři operují v mnohem delším časovém období. Graham hovořil o 5 letech, Buffet se vztyčeným ukazováčkem připouští 3 roky. Spekulanti však hrají jen v hodinách (tradeři), dnech, týdnech, maximálně měsících (někdy se jim pak říká krátkodobí až střednědobí investoři).

V DOWER-D víme, že doba opravdových investorů je ještě daleko před námi a proto, abychom vyšli vstříc oběma skupinám, nabízíme na jedné straně "barevnou tabulku" (aktuálně se v ní ČEZ červená) a na druhé, pro opravdu dlouhodobé investory, slova "...zatím trpělivost s ČEZ neztrácejme!"

Nechci se v glose dlouze rozepisovat, nejsou to skripta. Otázky "kdy" nakupovat a "kdy" prodávat nejsou v Grahamově a Buffettově stylu obchodování relevantní. Oba pánové naopak investory učí, viz Buffettovy slavné dopisy investorům, ignorovat úvahy o načasování. Ben Graham dokonce přímo napsal: "Spekulace není ani ilegální ani amorální, ale finančně nenasytí." A světe div se, funguje to.

Všechny tyto úvahu souvisí i s odhady o vývoji trhů. A i na tomto poli se oba vzpomínaní matadoři dopouštějí "zcestných a ďábelských" myšlenek: "Přijměte způsob myšlení ´nemám nejmenší tušení, kam se budou trhy vyvíjet´". Buďme velmi skeptičtí ke každému, kdo nám tvrdí, že má jasný vhled do budoucnosti. Nemá, nikdo ho nemá! Ale to už je vyšší dívčí a na ni nemáme v krátké glose dost prostoru.

A teď zase zpět k ČEZ, ať neutíkám od tématu.

V duchu mého předcházejícího psaní, prosím, vnímejte i doporučení DOWER-D. Červený ČEZ napovídá spekulantům, že teď to není sousto pro ně. Mé nabádání k trpělivosti je směrováno k investorům. ČEZ má obrovskou hodnotu. Už jsme o tom psali. Především pro každou českou vládu. Generuje jí docela zajímavé příjmy a o ty žádná vláda určitě, přinejmenším v "Buffettovském časovém horizontu" nebude chtít přijít. Tak proč bychom se k ní nepřidali?

V Buffettovském pojetí není důležité kdy do investičního kruhu vstoupíme, ale kdy vystoupíme. Nejraději nikdy, říká Buffett. A nádavkem dodává: "... a pokud vás ani vážný pokles o 25 až 40% nepřinutí prodat vaše hodnotné akcie, povede se vám dlouhodobě skvěle."
 

Klíč k (investiční) budoucnosti v behaviorální ekonomice?! |28.01.2017 13:18

Mám rád a tíhnu k behaviorální ekonomice. A to ještě daleko dřív než se stala oslavovanou a známou. Hlavní důvod tkví v tom, že jsem spíš člověkem praxe než milovníkem intelektuálního "blábolení", s omluvou všem, kteří dělají vědu opravdu poctivě. Z životní zkušenosti a praxe dobře vím, že lidé se při ekonomických rozhodnutích častěji než racionálně chovají emotivně. Žádný homo economicus, jak na člověka nahlížel John Stuart Mill, kterému je tento pojem připisován. Chování člověka v ekonomických - a tedy i investičních - procesech je spíš iracionální než racionální a nedává tudíž často ani žádný smysl. Přesto se lidé velmi často rozhodují emotivně.

Proč toto téma zvedám a proč právě teď?

Z aktuálních důvodů. (1) Jednak důležitost behaviorální ekonomie po brexitu v Británii a volbách v USA pozvedl Donald Trump. Daleko důležitější je ale behaviorální ekonomie jako (2) inspirace do blízké budoucnosti. Pořád čteme co Trump, co Mayová, co Putin a co na to všechno Čína nebo akciové trhy. Analýza stíhá analýzu, studie studii. A přitom nejsou ani tak důležité (jedině tak pro obživu autorů těchto analýz a studií) svými závěry, jako spíš PR fundamentem pro udržení si vysokého renomé a často pochybné odborné úrovně.

Pro praktické investory vyplývá z behaviorální ekonomie jedno jediné praktické doporučení. Vykašlat se, s prominutím, na honosně vypadající rady a doporučení a držet se lidské přirozenosti. Mocní si totiž většinou tyto analýzy a rady nepřečtou. Jediným a skutečným vodítkem pro chování mocných je jejich vlastní ego. Ať to "jejich" národy stojí co to stojí.

Takže jsme opět na začátku. Hledejme hodnoty, ty přežijí všechno a všechny. Lidé a jejich často velmi protichůdné názory jsou jen pomíjejícími investičními faktory.


Dower-D, organizační a ekonomické poradenství, Trávník 1315/28, 750 02, Přerov 2
Tel.: 581 277 522, e-mail: dower@dower.cz

twitter  facebook  youtube  LinkedIn  RSS 

Grafy Graf dne

ČEZ - BB, SAR, MACD
ČEZ je pod těžkou palbou spekulací. Index PX je opět pod 200DMA!

Grafy DOWEstoR

Střednědobá predikce vývoje cen tuzemských akcií k 28.12.2018
(zadáno: 23.9.2018)
Návod
Název akcie Cena k:
28.12.2018
CETV CME 80.60
ČEZ 577.25
ERSTE 933.33
KOFOLA ČS 301.91
KB 908.42
MONETA 82.79
O2 259.36
PEGAS 894.50
PHILIP M. 15065.45
VIG 637.73
Celkem se hlasovalo: 12x
Vaše predikce!

Synergické okno Info DOWER - D  Info DOWER - D

DOWEstoR!
Aktualizace aplikace ze dne 23.9.2018 je nastavena ke dni 28.12.2018. Predikujte!

Od 7.6.2018 aplikujeme zásady GDPR a zveřejňujeme ve fotogalerii aktuálně zajímavé grafy a investiční fotoaktuality.

Od 1.1.2018 prohlubujeme spolupráci s UP forum, s.r.o.


Od prosince 2017
realizace propojení informací webu Dower.cz se sociální sítí LinkedIn.

DOWER-D od května 2017 zintenzívňuje svou aktivitu na twitteru. Sledujte naše stručné poznámky k akciím, akciovým trhům i k širším investičním tématům.

od září 2016 jsme propojili zpravodajství Dower.cz s facebookem. Sdílíme v něm všechny důležité informace, vysvětlujeme naše stanoviska a doplňujeme aktuální informace.

Informace o termínech VH a výších dividend najdete na FIO.


Důježité informace o BCPP a Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP).


Ve třetím synergickém okénku na stránce archivujeme predikce aplikace DOWEstoR.
Celý článek
Archiv

Kalendář Kalendář

říjen 2018
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

listopad 2018
PoÚtStČtSoNe
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 

Legenda:
Aktuální den
Avízo DOWER-D
Akce DOWER-D
Firemní výsledky, VH a MVH
Ostatní investiční
Ostatní
Svátek
Ex-date

Anketa Anketa

Co napověděla lánská schůzka o energetice? Půjde ČEZ "do kytiček"?


Hlasovalo : 12 návštěvníků
Dower-D, organizační a ekonomické poradenství, Trávník 1315/28, 750 02, Přerov 2
Tel.: 581 277 522, e-mail: dower@dower.cz